OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.BLATOUCH.COM  Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem BLATOUCH.COM ( -vi. Kontakt) na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém jazyce.

I. Cenové podmínky
Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na BLATOUCH.COM je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen "katalog"). Katalog obsahuje prodejní cenu bez DPH nebo s DPH. V ceně zboží je započítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanovenu u konkrétního zboží jinak. BLATOUCH.COM si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

Poštovné a balné.
Poštovné ani balné standardně zákazníkům není na BLATOUCH.COM účtováno..
Ke každé dobírkové objednávce zboží uskutečněné na BLATOUCH.COM bude připočtena částka 100,- Kč. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží.
U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou.

Poštovné a balné – kurýr po Praze. Ke každé objednávce kurýra, uskutečněné na BLATOUCH.COM bude připočtena paušální částka 400,- Kč. Tato částka se skládá z poplatku za dopravní službu, pojištění zásilky, poplatku za zabalení zboží a manipulaci.

II. Podmínky a možnosti úhrady
Platba poštovní dobírkou. Zákazník platí zboží z katalogu BLATOUCH.COM dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem nebo fakturou s odloženou splatností. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba běžným bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u Reiffeisen Bank 3275150001/5500. Jako variabilní symbol platby použije zákazník IČ+DATUM nebo RodnéČíslo+DATUM, nebylo-li číslo uskutečněné objednávky přiděleno systémem.

III. Podmínky dodání
Termín expedice zboží. BLATOUCH.COM vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré písemné zásilky BLATOUCH.COM jsou zasílány jako doporučené. Termín expedice zboží skladem je obvykle následující pracovních den od ověření objednávky, maximální termín expedice je výjimečně do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu info@BLATOUCH.COM.

IV. Záruční podmínky
BLATOUCH.COM poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávané zboží záruku minimálně 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. Další podrobnosti o záručních podmínkách jsou případně uvedeny v licenčních smlouvách o používání zboží BLATOUCH.COM, které jsou případnou součástí těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu a provozního řádu BLATOUCH.COM a kupní smlouvy uzavřené na dálku.
V případě, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí BLATOUCH.COM zákazníkovi dle daňového dokladu do 30 dnů částku účtovanou za toto zboží.

V. Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy
Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že BLATOUCH.COM nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

30 denní záruka vrácení peněz. . Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně neponičené, v originálním neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi, jako je návod a kompletní příslušenství a nevyplněná registrační karta.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 31. června 2008

Tyto podmínky vydává BLATOUCH.COM s.r.o.  (Kontakt)

Další informace k obchodu na BLATOUCH.COM:
Garance vrácení peněz
Ochrana osobních údajů
Podmínky užití
Obchodní podmínky
Reklamační řád