REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád BLATOUCH.COM vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.
Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

Souhlas s reklamačním řádem Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinost kontroly. Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod BLATOUCH.COM. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod BLATOUCH.COM -pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kopletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. U software a audiopomůcek s požadavkem vrácení kupní ceny v zákonné lhůtě musí být datový nosič v obalu s neporušenou pečetící známkou . Reklamace zásilek BLATOUCH.COM může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

BLATOUCH.COM s.r.o.
Krylovecká 492/4
19800 Praha 9

info@blatouch.com
tel. 602 644 237
Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Oskar Bilek

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

 - poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 - s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 - mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
 - bez doložení původu nákupu
 - bez aktivačních a licenčních klíčů
 - poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými    zásadami používání daného zboží
 - zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamace - jak postupovat?
Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte nám tak práci a Vaši reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

Zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě je lepší zásilku nepřevzít nebo spolu s doručovatelem zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši příslušnou pobočku dopravce a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, je to špatně a BLATOUCH.COM Vám takovou reklamaci neuzná. Informujte naši firmu, jak reklamace u dopravce dopadla- budeme Vám nápomocni.

Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a do 5 dnů odešleme zboží nové.

Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců pokud není uvedeno jinak). Pokud je zboží v záruce, zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Pokud se vyskytnou chyby ve funkci software, specifikujte je na info@BLATOUCH.COM. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u software i aktivační a licenční klíče. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do bezpečného obalu a do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamace do sídla BLATOUCH.COM nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. BLATOUCH.COM vyřídí Vaši reklamaci nepozději do 30 dnů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 31. června 2008

Tyto podmínky vydává BLATOUCH.COM (Kontakt)

Další informace k obchodu na BLATOUCH.COM:
Garance vrácení peněz
Ochrana osobních údajů
Podmínky užití
Obchodní podmínky
Reklamační řád